فرزاد کریمی فرد

Farzad Karimi Fard

درباره فرزاد کریمی فرد

حقوق خصوصی مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است؛ قواعدی که در روابط تجاری، خانوادگی و تعهدات اشخاص در قبال یکدیگر مورد استفاده قرار می‌­­گیرد و حاکم است، در این مجموعه قرار دارند.

یک وکیل حقوق خصوصی باید توانایی بالایی در مهارت های نوشتاری داشته باشد همچنین باید تسلط کافی در برقراری ارتباط با دیگران را نیز داشته باشد همین طور به قوانین آشنا باشد.

وکیل فرزاد کریمی فرد

با بررسی مسائل حقوقی مرتبط با موکلانش به آنها مشاوره حقوقی می دهد و در نقش یک کارشناس حقوقی در تهیه قراردادهای حقوقی مرتبط مثل قراردادهای خرید و فروش ، رهن و اجاره و … به آنها مشاوره میدهد.

وکیل فرزاد کریمی فرد با درک عمیق و تجربه ای که دارند جهت حل و فصل دعاوی و رسیدگی به امور حقوقی به دادگاه مراجعه میکنند و در حضور قاضی و سایر افراد مرتبط با دعاوی از موکل خود دفاع میکنند.

وکیل کریمی فرد در مراحل مختلف از

در کنار شما خواهند بود.

وکیل فرزاد کریمی فرد با توجه به تجربه های موفقیت آمیزی که در دعاوی مختلف خانوادگی دارند و همچنین اطلاعات عمیق و به روزی در زمینه قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی، قانون حمایت از خانواده و سایر قوانین مرتبط با خانواده دارند این موارد باعث شده تا در دعاوی طلاق، مطالبه مهریه، درخواست نفقه و سایر دعاوی خانوادگی، بهترین مشاوره‌ی حقوقی را ارائه دهند.